วิธีเขียนคำอวยพร

1. กดปุ่ม "เขียนคำอวยพร"

2. เลือกข้าราชการที่ต้องการ เขียนคำอวยพร โดยกดที่ชื่อ

3. เลื่อนลงมาด่านล่างและกรอกฟอร์มอวยพร

4. กดปุ่ม Post Comment